Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici

Jyske Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.

Analyserne er baseret på informationer, som Jyske Bank mener er pålidelige - men Jyske Bank tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analyserne. Anbefalingerne kan ændres uden varsel.

Det er risikofyldt at investere

Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Bevægelser i markedet, sektorer og nyhedsstrøm m.m. kan påvirke kursen. Hvis du handler i en anden valuta end din basisvaluta, påtager du dig også en valutarisiko.

Kontakt din rådgiver

Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle informationer og ikke personlig rådgivning. Inden du investerer i finansielle instrumenter, bør du kontakte din rådgiver.

Flere informationer

Du finder fyldestgørende oplysninger i de enkelte analyser (PDF).

Opdatering af analyse

Analyser opdateres i forbindelse med kurspåvirkende nyheder, fx selskabsmeddelelser. Alle kurser i analysen (PDF) er seneste lukkekurs før analysens offentliggørelse - med mindre andet er anført.

Kurser på hjemmesiden

Kurserne på hjemmesiden er de senest handlede kurser - med mindre andet er anført. Kurserne er vejledende og er ikke handlebare.

Afkast og kursudvikling

Analysen kan indeholde både historiske afkast, kursudvikling og fremtidige afkast.

Bemærk, at historisk afkast eller kursudvikling ikke er pålidelige indikatorer for fremtiden.

Prognoser kan ikke anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast.

Afkast er afkast før omkostninger, da omkostninger er individuelle, afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktvilkår.

Skat

Skattebehandlingen er forskellig fra kunde til kunde. Kontakt din skatterådgiver for de skattemæssige konsekvenser af dine investeringer.

Interessekonflikter

Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank.

Analytikere må ikke eje værdipapirer eller handle i de selskaber og papirer, hvor de udarbejder analyser. Jyske Bank kan dog have positioner i og/eller forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Selskabsanalyser kan være blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen.

Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter