Betingelser for FinansnytPlus

Denne aftale omfatter adgang til analyser m.m. på Jyske Banks hjemmeside plus.jyskebank.dk. Adgangen gives i form af et password. 

Regler for brug

Adgangen til Jyske Banks analyser er personlig og må derfor ikke gives til tredjepart. Analyserne er til personlig brug og må ikke kopieres - og heller ikke bruges i rådgivningsøjemed.

Ved misligholdelse forbeholder Jyske Bank sig ret til at lukke for adgangen uden varsel.

Forbehold

Der tages forbehold for tekniske fejl, der medfører, at du i perioder ikke kan få adgang til Jyske Banks analyser.

Analyserne er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvaret for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. Analysernes anbefalinger og vurderinger kan ændres uden varsel.